środa, 13 marca, 2024
Otwarty Sochaczew


Oświadczenie Otwartego Sochaczewa dot. komentarza umieszczonego na stronie Forum Samorządowego Piotra Osieckiego

Odnosząc się do oświadczenia umieszczonego na stronie Forum Samorządowego Piotra Osieckiego, w związku z wyłączeniem przez administratorów możliwości umieszczania komentarzy…


Odnosząc się do oświadczenia umieszczonego na stronie Forum Samorządowego Piotra Osieckiego, w związku z wyłączeniem przez administratorów możliwości umieszczania komentarzy na stronie FB oraz TUSochaczew, Otwarty Sochaczew wyraża zaniepokojenie przyjęciem przez kandydującą na burmistrzynię Joannę Niewiadomską-Kocik, roli organizatora drugiej debaty z kandydatami na to samo stanowisko. Dodać tu należy, że Szefem Sztabu wyborczego kandydatki jest osoba piastująca stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta Sochaczew.

W związku z obecnym zaangażowaniem w działania Urzędu Miasta (Joanna Niewiadomska-Kocik piastuje pozycję sekretarza, a jej szef kampanii Marek Fergiński jest zastępcą burmistrza) oraz start w wyborach na jednej liście z kandydatami do tej pory wspieranymi przez poprzednią partię rządzącą – PiS, zorganizowanie przez tę osobę debaty, wydaje nam się wysoce nie na miejscu i w sprzeczności z etyką obowiązującą w demokratycznych społecznościach. Warto również nadmienić, że występujący na materiałach wyborczych kandydatki Forum Samorządowego Piotra Osieckiego, Bogumił Czubacki przez wiele lat był Prezesem Radia Sochaczew, co dodatkowo podważa niezależność tego medium.

Dlaczego propozycja zorganizowania debaty za pośrednictwem Radia Sochaczew miałaby być w takiej sytuacji niezależna? Należy wziąć tu pod uwagę ogromne wsparcie finansowe, jakie otrzymuje ze strony Urzędu Miasta i spółek powiązanych, za pośrednictwem reklam. Sprawa jest od dawna kontrowersyjna, z uwagi na fakt, że w tym samym czasie media krytycznie traktujące niektóre decyzje burmistrza Piotra Osieckiego są odcięte od reklam i dotacji. Również zaproponowana przestrzeń na potrzeby takiej debaty w Hotelu Chopin, który niejednokrotnie przeznaczał salę na spotkania partyjne, będzie daleka od bezstronności i niezależności.

Pomysł przygotowania pytań dla wszystkich kandydatów przez sztab jednej z kandydatek i formuła spotkania relacjonowanego przez media związane z Urzędem Miasta wydają nam się tak absurdalne, że nie wymagają dodatkowego komentarza.

Otwarty Sochaczew, jako NGO’s jest organizacją niezależną od partii i polityków, jednocześnie nie wspiera żadnej z osób startujących w lokalnych wyborach. Jesteśmy oddolną grupą mieszkańców, angażującą się w te sprawy miasta, które tego wymagają i są zaniedbane przez obecną władzę. Naszym zaangażowaniem nie raz pokazaliśmy, że przede wszystkim zależy nam na dobru mieszkańców, a nie na partyjnych układach.

Komunikat sztabu wyborczego Forum Samorządowego Piotra Osieckiego traktujemy, jako próbę ucieczki od konfrontacji z innymi kandydatami i mieszkańcami Sochaczewa, jednocześnie ustawienia debaty wyborczej pod siebie. Mamy jednak nadzieję, że kandydatka Joanna Niewiadomska-Kocik uratuje swój honor i podejmie rękawicę w NIEZALEŻNEJ DEBACIE z jej kontrkandydatami.

Będzie to wyraz szacunku do całej społeczności lokalnej, na pewno doceniony i przez wyborców i wyborczynie w zbliżających się wyborach samorządowych.

Komentarze


Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *