wtorek, 17 maja, 2022
Otwarty Sochaczew


Dostęp do kramnic w Sochaczewie – są równi i równiejsi.

Organizacje pozarządowe stanowią ważny element życia społecznego. Niejednokrotnie wspierają, reprezentują i dbają o interesy grup narażonych na wykluczenie, uzupełniają systemowe…

By Otwarty Sochaczew , in Bez kategorii , at 17 maja 2022 Tagi: , , , , ,

Organizacje pozarządowe stanowią ważny element życia społecznego. Niejednokrotnie wspierają, reprezentują i dbają o interesy grup narażonych na wykluczenie, uzupełniają systemowe luki, krzewią edukację i kulturę. Wyobrażacie sobie nasze miasto bez Stowarzyszeń, Fundacji i Klubów sportowych? My nie!

Czy jednak w naszym mieście organizacje pozarządowe są mile widziane? W strukturze Urzędu Miasta jest wydział ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i nie ukrywajmy współpraca samorządów z NGO jest zazwyczaj obopólnie korzystna. Zazwyczaj, bo czasem władze, również te lokalne, krzywym okiem patrzą na niektóre organizacje węsząc w ich działalności konkurencję polityczną, zbyt duży wpływ na lokalną społeczność, rozpowszechnianie idei niewygodnych dla władzy i realizowanie nowatorskich pomysłów, które burzą status quo i zmuszają do wysiłku również lokalną administrację.

A życie organizacji społecznych, zwłaszcza tych mniejszych, o zasięgu lokalnym, które w dużej mierze opierają się na pracy społecznej członków i nie prowadzą działalności zarobkowej, nie jest łatwe. Wiele z nich boryka się z problemami lokalowymi i znalezieniem miejsca, w którym mogłyby realizować swoje działania. Na szczęście przy dobrej woli samorządowców, zawsze znajdzie się przestrzeń publiczna, którą organizacja może wykorzystać by działać na rzecz lokalnej społeczności. Dobrze jeśli dzieje się to z poszanowaniem niezależności i prawa do samostanowienia danej organizacji, jest to bowiem istota sektora pozarządowego.

Do niedawna tak też było w naszym mieście. Jeszcze rok temu każda organizacja działająca na terenie Sochaczewa mogła nieodpłatnie korzystać z sali konferencyjnej i patio w Kramnicach Miejskich.

Niestety 18 stycznia 2022 r. Burmistrz Miasta Sochaczewa Pan Piotr Osiecki wydał zarządzenie nr 15/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu nieodpłatnego udostępniania Sali konferencyjnej/patio w Kramnicach Miejskich, które znacznie ograniczyło organizacjom pozarządowym możliwość korzystania z tej przestrzeni. Regulamin przewiduje ją bowiem wyłącznie dla:

  • okresu, w którym organizacja pozarządowa, klub sportowy, uczniowski klub sportowy realizuje zadania własne Gminy Miasta Sochaczew i otrzymuje na ten cel dotację celową z budżetu miasta,
  • organizacji konferencji, szkoleń, warsztatów, prezentacji lub innych tego typu spotkań, których współorganizatorem jest Gmina Miasto Sochaczew,
  • organizacji pozarządowej, klubu sportowego, uczniowskiego klubu sportowego, który po złożeniu odpowiedniego wniosku o patronat honorowy Burmistrza uzyskał jego akceptację.

Innymi słowy: nie wpuścimy do Kramnic żadnej organizacji, która nie przejdzie weryfikacji swoich działań ze strony Urzędu Miasta i z której działań miasto nie będzie mogło odnieść korzyści, chociażby promocyjnych (poprzez objęcie patronatu honorowego Burmistrza).

W naszej ocenie to pierwszy krok do uzależnienia organizacji pozarządowych od lokalnej władzy i zapewnienia sobie możliwości wpływania na ich działalność. Oczywiście organizacje zawsze mogą poszukać sobie innego miejsca – tylko szkoda, że w Kramnicach nie będzie działo się tyle ile mogłoby się dziać i to ze szkodą dla lokalnej społeczności. 

Może warto by nasi włodarze przypomnieli sobie co stanowi preambuła ustawy – Prawo o stowarzyszeniach:

„W celu stworzenia warunków do pełnej realizacji gwarantowanej przepisami Konstytucji wolności zrzeszania się zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, umożliwienia obywatelom równego, bez względu na przekonania, prawa czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji indywidualnych zainteresowań, a także uwzględniając tradycje i powszechnie uznawany dorobek ruchu stowarzyszeniowego, stanowi się, co następuje (…)”.

Komentarze


Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *